Neskorá fáza Alzheimerovej choroby

Neskorá fáza Alzheimerovej choroby

Nehovoríme o tých fázach Alzheimera často, pravdepodobne preto, že postup sa v nich už spomaľuje v porovnaní so skoršími fázami, kedy je náročné správanie väčším problémom. No aj tak, je dôležité, aby ste vedeli čo očakávať počas neskorých fáz Alzheimera a ako...
Ranná fáza alzheimerovej choroby

Ranná fáza alzheimerovej choroby

Obdobie raných fáz Alzheimerovej choroby je často obdobie, kedy si začnete uvedomovať, že máte problémy s pamäťou. Možno ste malé výpadky pamäte pripisovali vášmu veku, alebo ste predpokladali, že sa niet čoho obávať. Alebo vám člen rodiny odporučil nechať sa vyšetriť...
Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

Vedci sa ešte stále snažia plne porozumieť príčine či príčinám vzniku Alzheimerovej choroby. Kým sa tak ale stane, je nápomocné poznať hlavné znaky Alzheimera a taktiež riskantné faktory, ktoré ovplyvňujú šancu výskytu tejto choroby u človeka. Hlavné znaky...
Testovanie problémov s pamäťou

Testovanie problémov s pamäťou

Alzheimer je v súčasnosti vnímaný ako narastajúci zdravotný problém a práve preto bolo vyvinutých veľa testov, ktoré skúmajú pacientovu pamäť za účelom skorého zistenia prípadnej Alzheimerovej choroby. Existuje veľa argumentov za i proti o tom, či sú takéto testovania...