Možno sa pýtate prečo je mnoho lekárov za čo najskoršie odhalenie Alzheimerovej choroby. Neznamená to, že sa len predĺži doba liečenia a tiež smútok z tejto choroby?

Malo by vám byť však jasné, že keby nebolo nič čo by sme mohli urobiť čím skôr je Alzheimer diagnostikovaný, lekári by boli za oddialenie zistenia tejto choroby čo najviac, aby ste si vy a vaši príbuzní užili čo najviac času bez starostí ohľadom tohto bremena. Avšak existuje veľa dôvodov prečo by ste mali lekára navštíviť čím skôr, pokiaľ máte vy či váš príbuzný symptómy skorej demencie.

Vylúčte zvratné a liečiteľné príčiny demencie

Je veľa chorôb či porúch, ktoré sa môžu javiť ako Alzheimer, pretože zdieľajú niektoré symptómy. Mnoho z nich je ale zvratných a liečiteľných, čo sa o Alzheimerovej chorobe povedať nedá. A veľmi často platí, že čím skôr sú takéto choroby či poruchy zistené, tým lepšie a efektívnejšie sa dajú vyliečiť. Môže to byť nedostatok vitamínu B12, delírium či problémy so štítnou žľazou.

Viac možností zúčastňovať sa klinických testov

Vedeli ste, že veľa klinických testov je otvorených len pre ľudí v skorých štádiách Alzheimerovej choroby? Niektoré požadujú, aby osoba s demenciou bola schopná súhlasiť s účasťou a preukázala, že rozumie klinickému testu. Taktiež, testovanie niekoľkých druhov liekov na zmiernenie Alzheimera sa zameriava na pacientov v skorých štádiách choroby. Takže skoré diagnostikovanie vám umožňuje byť vhodným kandidátom pre viac klinických testov a tým pádom mať väčšiu šancu, že vám pomôže testovaný liek.

Liečivá sú často efektívnejšie v skorých štádiách Alzheimera

Vo všeobecnosti platí, že oficiálne uznané liečivá majú lepšiu šancu na úspech a teda zmiernenie choroby pri pacientoch, ktorí sa nachádzajú v skorších štádiách. Je to kvôli tomu, že tieto liečivá majú za cieľ zachovanie súčasného stavu a teda spomaľovanie postupovania choroby, nie navracanie už prítomných symptómov. Niektorí ľudia zaznamenajú veľké zlepšenie keď tieto lieky užívajú, a niektorí zas nejavia žiadne pozorovateľné zmeny.

Zásahy bez liečiv môžu taktiež viditeľne spomaliť a oddialiť postupovanie choroby

Existujú isté dôkazy o tom, že rôzne zásahy do priebehu choroby, ktoré nezahŕňajú liečivá, vedia viditeľne spomaliť postupovanie a zhoršovanie Alzheimerovej choroby. Sú to napríklad fyzická aktivita, duševné cvičenia, všemožné aktivity, pri ktorých sa precvičuje mozog a omnoho viac.

Čas na plánovanie medicínskych a finančných rozhodnutíkovanie Alzheimera

V skorých štádiách choroby umožní pacientovi podieľať sa na rôznych rozhodnutiach ohľadom liečenia choroby. Jedná sa napríklad o ustanovenie plnej moci nejakej blízkej osobe, ktorá bude oprávnená robiť rozhodnutia za pacienta, keď už toho nebude sám schopný. Taktiež je to spísanie poslednej vôle, čo sa okrem majetku týka i napríklad rozhodnutia o tom, že pacient nechce byť resuscitovaný v situácii keď už je smrť tak či tak neodvrátiteľná. Ďalej sa jedná o rôzne menšie rozhodnutia napríklad zaoberajúce sa preferenciami pacienta ohľadom priebehu liečby, čiže či si napríklad praje liečbu doma alebo radšej v nemocnici, či inom zariadení.

Viac času na hľadanie odpovedí

Pocity, ktoré pacient zažíva po diagnostikovaní Alzheimera sa môžu veľmi líšiť. Niektorí ľudia aj napriek nepríjemným pocitom pri vypočutí diagnózy chcú zistiť názvy symptómov, ktoré zažívajú. Je pre nich potom o niečo ľahšie zmieriť sa so svojou situáciou.

Viac času na zaznamenanie spomienok

S tak rýchlo postupujúcou chorobou akou je tá Alzheimerova sa veľa pacientov rozhodne pre zaznamenanie svojich spomienok, kým ich nestratia v dôsledku choroby. Je veľa spôsobov ako niečo takéto urobiť, medzi hlavné patria zapisovanie, fotky a videá. Takéto záznamy spomienok potom pacienta v pokročilom štádiu choroby potešia a zároveň nastáva väčšia šanca, že si nejaké spomienky pacient vybaví.

Viac porozumenia a trpezlivosti zo strany ošetrovateľa

Niektorí členovia rodiny vyjadrili pocity viny po tom, ako bol ich rodinný príslušník diagnostikovaný Alzheimerom. Bolo to kvôli ich podráždenosti a frustrácii ohľadom zábudlivosti a zvláštneho správania ich milovaného člena rodiny, pretože ešte vtedy nechápali, že to pacient nerobí naschvál. Skorá diagnóza má potenciál väčšieho pochopenia správania pacienta zo strany ošetrovateľa či rodinného príslušníka.

Uznanie práceneschopnosti ak ešte pacient pracuje

Ak je pacient diagnostikovaný s Alzheimerom v pomerne mladom veku a teda ešte pracuje, môže získať potvrdenie o práceneschopnosti a s tým spojené benefity.

Zvýšenie bezpečnosti

Skoré diagnostikovanie dá pacientovi čas zaoberať sa rôznymi záležitosťami týkajúcimi sa bezpečnosti, ktoré budú čoraz aktuálnejšie so zhoršovaním sa choroby. Je to napríklad šoférovanie, užívanie liekov, strácanie sa či riziká v pacientovom dome.

Informovanosť o tom, čo má pacient očakávať

Je veľa dôvodov prečo je dobré vedieť ako bude choroba prebiehať, ako pre pacienta tak i pre jeho rodinu. Zisťovanie informácií o jednotlivých štádiách môže byť psychicky náročné, ale zároveň je veľmi dobré, že dopredu možno vedieť čo čakať a ako sa na to pripraviť.

Výhody podpornej skupiny

Podporné skupiny poskytujú podporu i vzdelávanie a to ako pacientovi, tak i rodine. Často sa totiž tieto osoby môžu cítiť osamotené a to môže viesť až ku depresii. Naviazanie kontaktu s inými ľuďmi prežívajúcimi rovnaké situácie pomáha ľuďom zdieľať svoje pocity a zistiť ako ostatní zvládajú pasovanie sa s Alzheimerovou chorobou.

 

Články, ktoré by vás mohli zaujímať: