Liečba alzheimerovej choroby

Diagnóza už vám bola určená a je to Alzheimerova choroba. Môžete sa cítiť vystrašení, frustrovaní, alebo tomu proste neviete uveriť. Takže čo teraz? Aj keď momentálne neexistuje liek na Alzheimera, existuje mnoho spôsobov liečby symptómov Alzheimera. Na výber je dokonca z viacero možností – terapia s liekmi a terapia bez liekov, ako napríklad modifikácia správania či prostredia.

 

Terapia s liekmi na kognitívne symptómy

liecba alzheimeraPosilňovače kognitivity sú lieky, ktoré sa pokúšajú spomaliť postup symptómov Alzheimeru. Napriek tomu, že u niektorých ľudí tieto lieky zlepšujú myšlienkové procesty, efektivita liekov sa líši od jedinca k jedincovi. Posilňovače kognitivity musia byť pravidelne monitorované kvôli vedľajším účinkom a interakciám s inými liekmi.

Kancelária potravín a liekov USA schválila dva druhy liekov na liečbu kognitívnych symptómov Alzheimera. Zahŕňajú Cholinesterové inhibítory a N-Methyl D-Aspartát (NMND) Antagonistiká.

Cholinesterové inhibítory fungujú na princípe zvyšovania úrovne acetlycholínu v mozgu. Acetylcholín je chemikália, vďaka ktorej prebieha v nervovej bunke komunikácia v oblasti pamäte, úsudku a iných myšlienkových procesov. Výskumníci zistili, že v mozgu jedinca s Alzheimerom sa nachádza menšia hladina acetylcholínu.

Existujú 4 druhy liekov, ktoré sú cholinesterové inhibítory:

  • Aricept (donepezil): Schválený pre rané, stredné aj neskoré fázy Alzheimera
  • Cognex (tacrine): Schválený pre rané a stredné fázy Alzheimera, avšak Cognex sa už nepredáva, kvôli značným vedľajším účinkom.
  • Exelon (revastigmín): Schválený pre rané až stredné fázy Alzheimera
  • Razadyne (galantamín): Schválený pre rané až stredné fázy Alzheimera
  • N-Methyl D-Aspartát (NMDA) Antagonistiká

 

Namenda (memantín) je jediný liek tejto triedy, ktorý je schválený pre stredné až neskoré fázy Alzheimera. Namenda funguje regulovaním hladiny glutamátu v mozgu. Normálna hladina glutamátu zabezpečuje učenie, ale príliš veľa glutamátu zapríčiňuje zabíjanie mozgových buniek. Namenda sa preukázala úspešná v odkladaní postupu symptómov v neskoršej fáze Alzheimerovej choroby.

 

Terapia liekmi na symptómy správania a emócií

Psychotropické lieky sa niekedy používajú na liečbu symptómov v správaní a emóciách, ktoré sú spojené s Alzheimerovou chorobou. Psychotropiká zasahujú psychologické a emociálne aspekty funkcií mozgu.

Tieto lieky môžu byť efektívne, ale môžu aj spôsobiť vážne vedľajšie účinky. Tento druh liekov sa zvyčajne využíva po tom, čo pacient skúsil terapia bez liekov a tá nebola adekvátna.

Psychotropické lieky zahŕňajú antidepresíva, antipsychotiká a lieky proti pzkosti, rovnako ako stabilizátory nálady a hypnotiká. Tieto lieky sú predpisované, aby sa zamerali na liečbu symptómov, ako napríklad depresia, úzkosť, nespavosť, halucinácie a paranoja.

 

Terapia bez liekov

Terapia bez liekov sa sústreďuje na liečbu správania a emociálnych symptómov Alzheimera zmenením spôsobu, ktorým komunikujeme s človek s Alzheimerom. Tento prístup sa snaží o pochopenie toho, že správanie chorého jedinca je často spôsob komunikácie. Cieľom terapie bez liekov je porozumieť zmyslu toho prečo bolo nežiadúce správanie vyvolané a čo reprezentuje.

Terapia bez liekov by mala byť vo všeobecnosti zahájená ako prvé, predtým než sa užívajú psychotropické lieky, nakoľko neexistujú žiadne potenciálne vedľajšie účinky alebo interakcie s inými liekmi.

Hodnotenie správania

Indentifikujte určité správanie a poznačte si čo sa zdá, že ho spúšťa. Napríklad, ak je vaša blízka osoba vždy po sprche nervózna, skúste namiesto toho kúpeľ. Alebo skúste navrhnúť sprchovanie v inú časť dňa. Je lepšie skúsiť terapiu bez liekov, ak je niekto nervózny, než hneď nervozitu potláčať liekmi. Možno len potrebuje ísť na záchod, niečo ho bolí alebo si myslí, že niečo stratil. Všímajte si, čo spúšťa dané správanie, skúste niečo iné a sledujte výsledky.

Vedzte čo očakávať

Keď budete vedieť čo môžete očakávať, môže vám to pomôcť porozumieť správaniu a rozoznať jeho pôvod v chorobe, nie v osobe.

Snažte sa vidieť veci jeho očami

Často sa môžete vyhnúť vyvrcholeniu neželaného správania tým, že zmeníte vašu vlastnú perspektívu. Napríklad, ak vaša blízka osoba chce vidieť svoju matku (ktorá mohla zomrieť pred rokmi), požiadajte túto osobu, aby vám povedala viac o svojej matke, namiesto toho, aby ste ju prinútili uvedomiť si, že je mŕtva.

 

Alternatívne liečby a klinické pokusy

Zatiaľ čo niektorí ľudia si nevedia vynachváliť alternatívne liečby, výskum neukázal žiadne jasné výsledky, ktoré by nasvedčovali tomu, že bylinné doplnky pomáhajú pri liečbe Alzheimera.

Momentálne však prebieha mnoho klinických pokusov, ktoré sú dôsledne regulované, aby sa testovali nové spôsoby liečby Alzheimerovej choroby. Niektoré pokusy sú otvorené a hľadajú nových jedincov s Alzheimerom, ktorí by sa do pokusu zapojili.

 

Prednáška Ted X o možnostiach liečby alzheimera

Výskum poskytuje nádej

Aj keď doposiaľ neexistuje liečba na Alzheimerovo ochorenie, majte nádej. Výskumníci neustále pracujú na tom, aby našli liek, rovnako ako určili efektívnejšiu liečbu a metódy prevencie. Veľa sme sa dozvedeli o tom ako Alzheimer ovplyvňuje mozog a tieto poznatky pokračujú v povzbudzovaní nových myšlienok na vyvinutie lieku, liečby a prevencie.