Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

Čo spôsobuje Alzheimerovu chorobu?

Vedci sa ešte stále snažia plne porozumieť príčine či príčinám vzniku Alzheimerovej choroby. Kým sa tak ale stane, je nápomocné poznať hlavné znaky Alzheimera a taktiež riskantné faktory, ktoré ovplyvňujú šancu výskytu tejto choroby u človeka. Hlavné znaky...
Testovanie problémov s pamäťou

Testovanie problémov s pamäťou

Alzheimer je v súčasnosti vnímaný ako narastajúci zdravotný problém a práve preto bolo vyvinutých veľa testov, ktoré skúmajú pacientovu pamäť za účelom skorého zistenia prípadnej Alzheimerovej choroby. Existuje veľa argumentov za i proti o tom, či sú takéto testovania...