Stredné štádiá Alzheimerovej choroby sa nazývajú aj stredná demencia.

Každá fáza Alzheimera má svoje výzvy a rovnako je na tom aj stredná fáza. Každý môže štádiami prechádzať rôzne, ale niektoré symptómy sú rovnaké pre všetkých. Tu sú niektoré zmeny, ktoré môžete vidieť na blízkej osobe, ktorá prechádza strednými fázami Alzheimera.

Zmeny v pamäti

Zatiaľ čo v raných fázach Alzheimera môže byť váš blízky znepokojený tým, že stráca krátkodobú pamäť a uvedomuje si to, v stredných fázach si ľudia nie sú až tak vedomí tohto úpadku, napriek tomu, že krátkodobá pamäť je čoraz horšia.

Stredné fázy demencia taktiež ovplyvňujú dlhodobú pamäť. Znižuje sa aj schopnosť robiť vhodné rozhodnutia.

Obmedzená a nevhodná spoločenská interakcia

Ako demencia postupuje, ľudia sa menej často stretávajú s ostatnými. Môžu sa taktiež správať nevhodne a ostatní sa kvôli tomu nemusia cítiť pohodlne.

Roztržitosť a nervozita

Nervozita zvykne počas stredných fáz demencie rásť. Je dôležité, aby ste si pamätali, že takéto namáhavé správanie je zväčša spôsob, ktorým jedinec vyjadruje svoje potreby.

Paranoja a bludy

Niektorí ľudia v stredných fázach Alzheimera zažívajú strach alebo halucinácie. Môžu byť podozrievaví a obviniť vás z kradnutia peňazí alebo, že sa im snažíte ublížiť. Keď im budete odpovedať, pamätajte, že choroba ovplyvňuje ako vidia realitu. Neberte si to preto osobne a pripomeňte si, že váš blízky nemá na výber, nie je to pod jeho kontrolou, takže sa snažte spraviť čo najviac preto, aby ste blízkeho uistili, že ho máte radi a staráte sa o neho.

Starostlivosť o seba môže upadať

Váš blízky môže strácať záujem o starostlivosť o seba a svoje telo – napríklad sa nebude pravidelne sprchovať, česať sa alebo mu bude jedno čo má oblečené.

Chuť do jedla a zmeny spánkových návykov

Počas vývoja demencie často dochádza k zníženiu chuti do jedla a/alebo chudnutiu. Spánkové návyky sa taktiež môžu meniť, či už jedinec často drieme počas dňa alebo neschopnosť zaspať či časté budenie počas noci.

Fyzické schopnosti ako napríklad udržiavanie rovnováhy či chôdza sa môžu zhoršovať

Narozdiel od iných typov demencie, ako napríklad frontotemporálna demencia a Lewyho telesná demencia, Alzheimer nezvykne ovplyvniť fyzické schopnosti jedinca, až kým nie je na konci stredných fáz či v konečných fázach. Ako choroba postupuje, schopnosť udržať rovnováhu a koordináciu sa môže zhoršovať a všeobecné pohybové funkcie ako chôdza či pohyby rúk sa stávajú náročnejšími.

Ako sa popasovať s výzvou – Strednými fázami demencie

Stredné fázy Alzheimera sú často veľmi zložité obdobie aj pre osobu trpiacu demenciou aj pre ľudí, ktorí sa o ňu starajú. Tu je niekoľko rád, ktorých sa treba držať.

Zhodnoťte príčiny

Jedným zo spôsobov, ktorými sa dá vnímať správanie, ktoré sa počas tejto fázy vyskytuje je myslieť si o ňom, že osoba s Alzheimerom sa pokúša komunikovať, vyjadriť svoje potreby, namiesto toho, aby ste vnímali toto správanie ako problematické. Takže, ak sa vaša blízka obdoba potuľuje po byte, zvážte či náhodou nemôže hľadať záchod, nie je hladná alebo sa nepotrebuje poprechádzať. Čiže namiesto toho, aby ste ju poprosili, aby si znovu sadla, skúste sa s ňou prechádzat a opýtajte sa či nepotrebuje ísť na záchod.

Ak sa osoba s Alzheimerom správa neprimerane a máte obavy o jej správanie, skúste zvážiť či sa necíti chorá, osamotená alebo znudená a nedokáže tieto pocity slovne vyjadriť. Ak začne byť veľmi nervózna, zvážte či nemôže mať bolesti. A ak je osamotená alebo znudený, poskytnite jej pozitívnu, zmysluplnú spoločenskú interakciu, ktorá môže zlepšiť jej správanie.

Starajte sa o seba

Veľa ľudí, s ktorými sa rozprávam sa cítia vinní, keď na nejaký čas odídu od blízkej osoby a spravia niečo pre seba. Často cítia, že ich úlohou je byť s ich blízkym, avšak často už nevládzu, či psychicky alebo fyzicky. Možno to aj sami poznáte. Napriek tomu, že obdibujem a rozumiem vašu túžbu neustále podporovať vašu blízku osobu, pamätajte, že tejto osobe príliš nepomôžete, ak budete natoľko vyčerpaní, že ochoriete alebo nebudete mať žiadnu energiu na to, aby ste sa správali trpezlivo a jemne.

Berte toto ako pripomienku, že by ste si mali pravidelne dávať prestávku od starostlivosti o milovanú osobu, aby ste mohli pokračovať vo vašej podpore počas boja s chorobou. Potrebuje vás, tak sa o seba dobre starajte.

 

Články, ktoré by vás mohli zaujímať: