Demencia, ktorá zahŕňa Alzheimerovu chorobu a mnoho iných porúch, je považovaná za progresívnu chorobu, ktorá sa v súčasnosti nedá vyliečiť. Okrem toho, je len málo schválených liekov, ktoré preukazujú vôbec nejaké výsledky v podobe spomalenia postupu demencie. Takže čo môžeme urobiť pre človeka, ktorému bol diagnostikovaný Alzheimer? Existuje nejaká nádej? Je niečo čo môžeme urobiť aby sme priebeh choroby zmiernili či spomalili?

Niekoľko štúdií už došlo k záveru, že pacientom s Alzheimerom sa odporúča robiť rôzne mozgové cvičenia ako napríklad krížovky či skupinové aktivity. Ale skutočne to niečomu pomôže?

Odpoveď je jasné „áno“. Štúdie na túto tému boli robené už od sedemdesiatych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Keď sa pozrieme na to čo majú spoločné, všetky preukázali, že mozgové cvičenia vedia naozaj urobiť rozdiel.

Tieto štúdie pozostávali vždy zo skupín štyroch až piatich pacientov so strednou až ťažkou demenciou vedených zdravotným pracovníkom. Aktivity, ktoré pacienti robili boli skupinové diskusie o súčasných či dávnejších udalostiach, krížovky, pečenie, či práce v záhradke po dobu 45 minút dvakrát za týždeň. Niektoré štúdie tiež zahŕňali trénovanie rodinných príslušníkov aby tieto aktivity s pacientom vykonávali i doma.

Štúdie používali na meranie výsledkov testy skúmajúce pamäť a ďalšie aspekty poznávacích schopností. Výsledky dlhodobo preukazovali signifikantné zlepšenie v poznávacích procesoch v dôsledku spomínaných mozgových cvičení. Niektoré štúdie tiež skúmali poznávacie procesy v dlhšom období a zistili, že ešte aj 1-3 mesiace po ukončení mozgových cvičení boli zlepšenia v poznávacích schopnostiach ešte stále prítomné.

Okrem toho niektoré zo spomínaných štúdií merali kvalitu života a všeobecný psychický stav pacienta a zistili zlepšenie okrem poznávacích procesov aj v sociálnej interakcii a komunikácii.

Pre pacienta i rodinných príslušníkov je určite potešujúce vedieť, že okrem liekov, ktoré sú schopné liečiť určité príznaky Alzheimera, sú tu aj mozgové cvičenia, ktoré môžu do veľkej miery zmierniť priebeh choroby a všeobecne mať na pacienta pozitívne účinky.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať: