Obdobie raných fáz Alzheimerovej choroby je často obdobie, kedy si začnete uvedomovať, že máte problémy s pamäťou. Možno ste malé výpadky pamäte pripisovali vášmu veku, alebo ste predpokladali, že sa niet čoho obávať. Alebo vám člen rodiny odporučil nechať sa vyšetriť u lekára a dozvedeli ste sa, že máte podozrenie na Alzheimera.

Emócie

Je normálne, že vaše pocity sa môžu často a výrazne meniť. Keď prvotný šok prejde, môžete cítiť hnev alebo neveriť diagnóze, alebo vás po týchto novinkách pochytí depresia. Prispôsobiť sa diagnóze Alzheimerovej choroby zaberie určitý čas. Môžete sa cítiť viac unavene než inokedy, keďže spracovať emócie spojené s touto chorobou môže spotrebovať mnoho energie. Ak viete čo vás čaká, môže vám to pomôcť pripraviť sa na ďalšie kroky.

Symptómy

U každého sa symptómy vyvíjajú inak, ale vo všeobecnosti existujú určité spoločnosté symptómy pre všetkých, ktorí sa nachádzajú v raných fázach Alzheimerovej choroby:

 • výpadky krátkodobej pamäte
 • nenarušená dlhodobá pamäť
 • občasné ťažkosti nájsť správne slovo
 • problémy s plánovaním alebo organizovaním
 • strácanie alebo odkladanie vecí na nesprávne miesta
 • náladovosť, depresia a strach
 • spoločenský odstup
 • ťažkosti súlohami, ktoré majú viac krokov – varenie, číselné kalulácie
 • obmedzená dĺžka možnosti byť sústredený
 • strácanie sa aj v známom prostredí
 • ťažkosť učiť sa nové veci
 • problém spraviť rozhodnutie
 • Prognózy

Trvá zvyčajne 2 – 4 roky, kým sa rané fázy ukončia a jedinec postúpi do stredných fáz Alzheimerovej choroby.

Rozhodnutia, ktoré má jedinec pred sebou

Počas prispôsobovania sa ku diagnóze budete musieť zvážiť niekoľko rozhodnutí.

 • Spôsob liečby: Existuje zopár dostupných liekov, ktoré liečia rané štádia Alzheimera. Neliečia síce priamo Alzheimera, ale niektorým ľuďom pomôžu spomaliť postup choroby. Porozprávajte sa s vašim lekárom a rodinou o tom, čo by pre vás bolo správne.
 • Finančný zástupca: Ak ste tak už nevykonali, nájdite si čas na to, aby ste si určili niekoho, kto vás bude finančne zastupovať. Mala by to byť osoba, ktorej úplne dôverujete, aby vám pomohla platiť účty alebo komunikovať s bankou, ak budete potrebovať pomoc.
 • Zdravotný zástupca: Mali by ste sa taktiež rozhodnúť, kto by mal robiť rozhodnutia, ak by ste sa dostali do stavu, kedy nebudete schopní učiniť ich sami.
 • Podpora ostatných

Dúfam, že môžete očakávať podporu a lásku od svojej rodiny a priateľov. Taktiež vám môže pomôcť podporná skupina, kde môžete stretnúť ľudí v podobnej situácii ako ste vy a zdieľať spolu rady na to, ako sa najlepšie vyrovnať s Alzheimerom.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať: