Alzheimer je v súčasnosti vnímaný ako narastajúci zdravotný problém a práve preto bolo vyvinutých veľa testov, ktoré skúmajú pacientovu pamäť za účelom skorého zistenia prípadnej Alzheimerovej choroby. Existuje veľa argumentov za i proti o tom, či sú takéto testovania dobrý nápad. Rozhodnutie je na vás, ale aby ste sa mohli správne rozhodnúť, ponúkame šesť vecí, ktoré by ste mali vedieť o testovaní pamäte.

  1. Testovanie pamäte by nemalo byť používané pre diagnostiku

Testovanie na problémy s pamäťou nemôže a nemalo by byť používané na diagnostikovanie Alzheimera či inej poruchy pamäte. Tieto testovania môžu len napovedať, či je potrebné hlbšie skúmanie daného pacienta.

  1. Testovanie pamäte nenahrádza diagnostické vyšetrenie

Alzheimerova choroba môže byť diagnostikovaná len kompletným lekárskym vyšetrením, ktoré zahŕňa zdravotnú minulosť pacienta, kompletnú zdravotnú prehliadku, skúmanie nálad pacienta, vhodné laboratórne testy a snímky mozgu pacienta. Testovanie pamäti pozostáva zo sérií otázok, ktoré môžu odhaliť problémy s pamäťou a myslením, ale nič viac.

  1. Testovania pamäte by mali byť prevádzané iba kvalifikovanými profesionálmi

Príklady takýchto profesionálov sú psychológovia, sociálni pracovníci, ošetrovatelia a všeobecní lekári. Najlepšie miesto pre takéto testovanie je váš všeobecný lekár. Ak sa rozhodnete podstúpiť takéto testovanie na nejakom zdravotnom veľtrhu alebo podobnej verejnej akcii, nezabudnite si overiť licenciu človeka, ktorý testovanie prevádza. Dobrovoľníci, ktorí nemajú potrebné vedomosti a skúsenosti by takéto testovanie rozhodne robiť nemali.

  1. Testovania na problémy s pamäťou by mali byť dôverné a na základe ich výsledku by vám mali byť poskytnuté ďalšie informácie

Testovania pamäte by sa mali odohrávať na tichom a dôvernom mieste a mali by ste byť prítomní len vy a človek, ktorý vás testuje. Tiež by ste mali mať istotu, že výsledky nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu.

Osoba, ktorá testovanie robí, by mala s vami diskutovať o výsledkoch a tiež by vám mala poskytnúť informácie o tom, čo potrebujete vedieť a čo je potrebné robiť ako ďalšie. To zahŕňa napríklad odbornú literatúru či odporúčania na lekárov, ktorí majú skúsenosti s liečením porúch pamäte či konkrétne Alzheimerovej choroby.

  1. Testovania pamäte môžu byť použité na stanovenie základu

Niektorí ľudia sa rozhodnú pre testovanie pamäte i keď nepozorujú na sebe žiadne problémy s jej fungovaním. Robia tak preto, aby stanovili základ fungovania ich pamäte. Keď teda podstúpia testovanie v budúcnosti, výsledky sa porovnajú s tými, ktoré človek vykazoval ešte v zdravom stave a takto sa vedia efektívnejšie odhaliť problémy s pamäťou.

Ak sa rozhodnete pre túto taktiku, všetky testovania pamäte si dajte urobiť na jednom pracovisku, teda najlepšie u svojho obvodného lekára. Je riskantné robiť tieto testy na rozdielnych pracoviskách, kvôli tomu, že jednotlivé testy medzi pracoviskami nie sú štandardizované a teda môžete dosiahnuť odlišné výsledky i keď sa kapacity vašej pamäte nezmenili.

  1. Názory na dôležitosť testovania pamäte sa rôznia

Niektoré veľké organizácie podporujú tieto testovania ako súčasť diagnostiky, iné odporujú, že horšie výsledky testov môžu pacientov priviesť zbytočné obavy a strach z Alzheimera.

Neexistuje jednoduchá odpoveď na otázku či by ste takéto testy na poruchu pamäte mali alebo nemali odstúpiť. Dúfame však, že tento článok vám pomohol v rozhodovaní.

Články, ktoré by vás mohli zaujímať: